[ SP ZZOZ - logo ] [ NFZ ]
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
Szpital im. dr. Wojciecha Oczko
[ ISO 9001:2008 logo ]
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013


dla rozwoju Mazowsza       
e-Rejestracja Logowanie do systemu
Nowy użytkownik Dodawanie nowego użytkownika do systemu
Regulamin Regulamin systemu e-Rejestracja
Powrót Powrót do strony głównej Szpitala
    ::::::  ©  2oo3 - 2o13  JPL / Medicus On-Line - producent: "IMPULSY" sp. z o.o.